S O O T A R A
دانلود کاتالوگ

مدت ضمـانت:

  1. رنگ پودر الکترواستاتیک  در محیطهای شهـری با سطح خـوردگی كم و به دور از پاشش مداوم آب 2 سال

  2. پودرالكتـرواستاتیك چكشی در محیطهای شهـری با سطح خـوردگی كم و به دور از پاشش مداوم تا1 سال

  3.  رنگ سه لایه پلی اورتان در محیطهای خـورنده و با رطـوبت بالا حداقل 5 سال 

.
.

شرایط ضمانت رنگ :

1 – مدت ضمانت از تاریخ تولید در نظر گرفته خواهد شد .

2 – ضمـانت به كالاهایی كه بدلیل وارد آمدن ضربه در حین حمل و نقـل ، حفاظت در انبار غیر مسقف قبل از نصب و یا صدمه فیزیکی پـس از نصب بوجـود آمده باشد ، تعلـق نمـی پذیرد.

3 -كالاهایـی كه بدلیل محبــوس شدن رطــوبت و یا گرمـا در بسته بنـدی ، ناشی از دیركرد در بازنمـودن بسته بنـدی محصول و یا انبارش نا مناسب توسط مشتری تشخیص داده شوند شامل مدت ضمانت نخواهد گردید.

4 – به منظـور حفظ دوام پـوشش رنگ ، پایـه ها برروی سطح بتنـی که با سطح افقـی زمین  15 – 10 سـانتیمتر اختلاف ارتفـاع دارد، نصب گردد.

 

خدمات پس از فروش :

واحد خدمـات پس از فروش جهت اجـرای کلیه امـور مربوط به نصب ، هرگونه اخلال درعملکرد چـراغ و یا اشکالات مربـوط به پوشش رنگ در خدمت مشتریان می باشد.

 

راهنمای انتخاب پوشش رنگ جهت حفاظت از سازه های فولادی با توجه به شرایط اقلیمی:

برآنیم تا با داشتن امكانات آزمایشگاهی پیشرفته و بهره گیری از علوم روز دنیا مشتـریان خود را درانتخاب سیستم پوششی صحیح و با دوام جهت حفاظت از سازه های فلزی مطلع سازیم.

– مـراحل آماده سـازی سطح  به دو روش پاكسـازی به روش شیمیـایی و پاکسازی به روش پاشش ساینـده با فشـار هوا (سنـدبلاست) می باشد که جهت رنگهـای پلـی اورتان پاکسـازی سطح صرفا از طریق پاشش ساینده با فشار هوا انجام می پذیرد .

–  در پاكسازی به روش شیمیایی ضخامت لایه فسفاته بر طبق  استاندارد بین‌المللی ISO9717  كنترل می گردد.

–  سطح تمیزی مـورد تائید در پاكسـازی به روش بلاستینگ بر طبق استـاندارد بیـن المللی ISO8501-1  بـلاستینگ تا حد فلـز نزدیك به سفید ½Sa 2 می باشد.

– رنگهـای پـودر الكتـرواستاتیك پلی استـر : مقاومت نسبی در برابـر ضربه و اشعه UV با ضخامت تقریبی 70-90 میكرون

– رنگهـای پلـی اورتـان دوجـزئی : با آستـر زینك ریـچ اپـوكسی دوجزئی و لایه میـانی اپـوكسی پلـی امید دوجزئی مناسب جهت محیطهای خـورنده و با رطـوبت بالا ، مقـاوم در برابـر اشـعه UV ضخامت تقـریبی لایه نهـایی(پلی اورتان) 180-200 میكـرون

سیستم پیشنهـادی جهت محیطهـای با خـوردگی بالا و منـاطق صنعتی با رطـوبت زیاد و جو خـورنده و در معــرض ضـربه و سایش ، پوشش گالـوانیزه گـرم ، باضخامت تقـریبی 70-80 میكـرون با اعمال رنگ رویه نهـایی پلـی اورتان دوجزئی مـی باشد .