S O O T A R A

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

ST-546901

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

300 سانتیمتری      ST-543902

200 سانتیمتری      ST-543903

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه    ST-524801

دو طرفه     ST-524802

جهت نصب در معابر و فضای سبز

ارتفاع نهایی 2400 میلیمتر       ST-515803

ارتفاع نهایی 2800 میلیمتر       ST-515804

جهت نصب در معابر و فضای سبز

ارتفاع نهایی 2400 میلیمتر       ST-515603

ارتفاع نهایی 2800 میلیمتر       ST-515604

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-514905

دو شعله           ST-514906

سه شعله         ST-514907

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک شعله      ST-514810

دو شعله       ST-514811

سه شعله     ST-514812

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله       ST-515701

دو شعله         ST-515702

سه شعله      ST-515703

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

دو شعله        ST-546301

سه شعله      ST-546302

چهار شعله     ST-546303

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                          ST-545001

دو طرفه                           ST-545002

سه طرفه                         ST-545003

قابلیت نصب به صورت سردری جهت نصب چراغ های پارکی با قطر انتهایی 60 میلیمتر

ارتفاع نهایی 125 میلیمتر       ST-507501

ارتفاع نهایی 220 میلیمتر       ST-507502

ارتفاع نهایی 320 میلیمتر       ST-507503

جهت نصب در معابر و فضای سبز

ارتفاع نهایی 600 میلیمتر         ST-506601

ارتفاع نهایی 2400 میلیمتر       ST-506603

ارتفاع نهایی 3000 میلیمتر       ST-506604